torsdag 9 oktober 2014

Gå i någon annans skor!

SPSM har länkat till en kognitionssimulator. Här kan du genom att välja olika filter få uppleva hur en lektion/prov i svenska kan uppfattas av någon som har adhd, dyslexi, problem med social interaktion mm.

Det är Myndigheten för delaktighet (MFD) som utvecklat simulatorn.

Kognitionssimulatorn


Foto: Carina Svantesson


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar